Chung

Ba đặc điểm để nhận rõ đàn ông làm nên việc lớn, một trong những điều đó là: “Đầu hàng!”

Muốn làm nên việc lớn, nên biết che giấu sức mạnh, không ham “cái mác” thông minh, tài giỏi mà người khác gắn lên cho mình, cũng không thèm để ý đến cái “danh tiếng” ngốc nghếch, vô dụng mà người khác nghĩ về mình. Bề ngoài “hồ đồ” nhưng nội tâm sáng suốt Khi […]
  • 6 min read
  • Th2 10, 2020